Privacybeleid

Overzicht

Dit is de privacyverklaring van NOVEL Clothing V.O.F. ("NOVEL Clothing V.O.F.", "novelthebrand.com", "ons", "wij" en "onze"). Dit document beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u Novel Kleding V.O.F. bezoekt of er een aankoop doet.

Ingevolge de werking van artikel 13 van de Nieuwe Europese Verordening 2016/678 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming ivVerordening - GDPR). Zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR 2016/678, artikel 13), wordt de belanghebbende (gebruiker van de website NOVEL Clothing V.O.F.), alvorens over te gaan tot verwerking, geïnformeerd dat de persoonsgegevens die via de website worden verzameld, onderworpen zijn aan verwerking door het bedrijf met behulp van IT- en/of telematicahulpmiddelen, voor de doeleinden die in dit beleid worden aangegeven.

Hiertoe wordt de gebruiker het privacybeleid gepresenteerd dat is opgesteld door Novel Clothing V.O.F. (hierna te noemen "NOVEL Clothing V.O.F." of "de verantwoordelijke voor de verwerking"), maker en promotor van de activiteiten die beschikbaar zijn op de website NOVEL Clothing V.O.F. In geval van twijfel met betrekking tot het privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@novelthebrand.com of via onze contactpagina. De bescherming van uw privégegevens is onze prioriteit. Deze privacyverklaring is van toepassing op NOVEL Clothing V.O.F. en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Voor het doel van dit privacybeleid, tenzij anders vermeld, zijn alle verwijzingen naar NOVEL Clothing V.O.F.

1. Inleiding

Deze verklaring is bedoeld om je op de hoogte te stellen van het beleid van NOVEL Clothing V.O.F. met betrekking tot alle informatie die wij over de gebruiker vastleggen. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie mogen verwerken die we verzamelen of die aan ons wordt verstrekt. Het heeft betrekking op informatie waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd ("persoonlijke informatie") of niet-identificeerbare informatie. In de context van de wet en deze verklaring betekent "verwerken" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins verwerken van informatie.

1.1 Wij betreuren het dat als er een of meer van de onderstaande punten zijn waarmee u niet tevreden bent, uw enige verhaalsmogelijkheid is om onze website onmiddellijk te verlaten.

1.2 NOVEL Clothing V.O.F. neemt de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. Wij begrijpen dat alle bezoekers van onze website er recht op hebben dat hun persoonlijke gegevens niet voor een door hen onbedoeld doel worden gebruikt en niet per ongeluk in handen van derden vallen.


1.3 NOVEL Clothing V.O.F. verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die de gebruiker ons verschaft en hoopt op wederkerigheid.


1.4 De wet verplicht ons u te informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonlijke gegevens.

1.5 Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen, verkopen of verstrekken wij geen informatie die via onze website is verzameld aan derden.

2. Algemene informatie
2.1 Door gebruik te maken van onze website, u aan te melden voor de nieuwsbrief, een klacht in te dienen, de overeenkomst te herroepen of simpelweg contact met ons op te nemen. U verstrekt ons uw persoonlijke gegevens en wij garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig blijven en niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2.2 Wij vertrouwen de verwerking van persoonsgegevens alleen toe aan geverifieerde en betrouwbare entiteiten die diensten leveren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2.3 Wij maken gebruik van Google Analytics dat informatie verzamelt over uw websitebezoeken, zoals de subpagina's die zijn bekeken, de tijd die op de website is doorgebracht en de overgangen tussen afzonderlijke subpagina's. Voor dit doel worden cookies gebruikt. Voor dit doel worden cookies gebruikt voor de Google Analytics-dienst. Als onderdeel van het mechanisme voor het beheren van cookie-instellingen, heeft u de mogelijkheid om te beslissen of we al dan niet marketingfuncties mogen gebruiken als onderdeel van de Google Analytics-dienst.

2.4 Wij gebruiken onze eigen cookies voor de goede werking van de website.

3. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking
De persoonlijke gegevens die de gebruiker verstrekt bij het surfen op de website NOVEL Clothing V.O.F. worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de huidige regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De rechtsgrondslag van de verwerking is geïdentificeerd in de levering van haar diensten door de organisatie, het beheer en de facilitering van de website, evenals in de oprichting, uitvoering en eventuele beëindiging van online verkoopcontract gesloten tussen de partijen, en in de verplichtingen van hetzelfde contract verbonden ofwel direct en / of indirect voortvloeien uit. De verwerking van uw persoonsgegevens NOVEL Clothing V.O.F. is gericht op de volgende doeleinden:

3.1 Abonnement op de nieuwsbrief van NOVEL Clothing V.O.F.

In het geval dat u besluit zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief, zullen uw persoonsgegevens, alleen na uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming, worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking voor het verzenden van commerciële of promotionele mededelingen, relatieve updates. Om u af te melden voor de nieuwsbrief klikt u op de afmeldlink onderaan de e-mails of schrijft u naar info@novelthebrand.com.

3.2 Online activiteiten
De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het opstellen, beheren, uitvoeren en/of afsluiten van het online contract.

4. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

4.1 Wij kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens"). De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit (uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's, websitenavigatiepaden, evenals informatie over timing, frequentie en patroon van uw gebruik van de diensten) De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten.

4.2 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in elke aanvraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten ("aanvraaggegevens"). De aanvraaggegevens kunnen worden verwerkt om u relevante voedingsmiddelen en/of diensten aan te bieden, te vermarkten en te verkopen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.

4.3 Wij kunnen de in dit beleid genoemde persoonsgegevens van u verwerken indien dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De rechtsgrondslag voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

4.4 We may process any of your personal data identified in this policy where necessary for the purposes of obtaining or maintaining insurance coverage, managing risks, or obtaining professional advice. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the proper protection of our business against risks.

4.5 In addition to the specific purposes of which we may process your personal data set out in this section. We may also process any of your personal data where such processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are subject, or in order to protect your vital interests or the vital interests of another natural person.

4.6 Please do not supply any other person’s personal data to us, unless we prompt you to do so.

4.7 We use Hotjar in order to better understand our users’ needs and to optimize this service and experience. Hotjar is a technology service that helps us better understand our users experience (e.g. how much time they spend on which pages, which links they choose to click, what users do and don’t like, etc.) and this enables us to build and maintain our service with user feedback. Hotjar uses cookies and other technologies to collect data on our users’ behavior and their devices (in particular device's IP address (captured and stored only in anonymized form), device screen size, device type (unique device identifiers), browser information, geographic location (country only), preferred language used to display our website). Hotjar stores this information in a pseudonymized user profile. Neither Hotjar nor we will ever use this information to identify individual users or to match it with further data on an individual user. For further details, please see Hotjar’s privacy policy by clicking on this link. You can opt-out to the creation of a user profile, Hotjar’s storing of data about your usage of our site and Hotjar’s use of tracking cookies on other websites by following this opt-out link.

5. Wat voor soort informatie verzamelen we?
We gebruiken je informatie op verschillende manieren - wat we doen hangt af van de informatie. We verzamelen de volgende persoonlijke informatie van je. Contactgegevens, zoals je naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Daarnaast kunnen we informatie verzamelen over je IP-adres.

6. Informatie met betrekking tot uw betaalwijze
NOVEL Clothing V.O.F. slaat geen informatie op met betrekking tot uw pinpas, creditcard of enig ander betaalmiddel dat eerst aan ons is verstrekt. NOVEL Clothing V.O.F. slaat [op uw verzoek] betalingsinformatie op om herhaalaankopen van goederen en diensten te vergemakkelijken wanneer u de volgende keer onze website bezoekt. Daarnaast kunnen we de informatie opslaan om ons te helpen frauduleuze transacties te voorkomen.

7. Beleid voor e-mail
We doen er alles aan om uw e-mailadres vertrouwelijk te houden. We verkopen, verhuren of leasen onze abonneelijsten niet aan derden en we zullen je persoonlijke gegevens op geen enkel moment aan derden, overheidsinstanties of bedrijven verstrekken, tenzij de wet ons hiertoe dwingt. We zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om u tijdig te informeren. We zullen de informatie die u via e-mail verstuurt bewaren in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving.

8. Deelt NOVEL Clothing V.O.F. uw informatie met anderen?
NOVEL Clothing V.O.F. verkoopt of verhuurt de persoonlijke gegevens van onze klanten niet aan andere entiteiten. We kunnen je gegevens delen met gelieerde bedrijven, waaronder andere bedrijven binnen NOVEL Clothing V.O.F., joint ventures, franchisenemers en licentiehouders. NOVEL Clothing V.O.F. kan van tijd tot tijd contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen wordt uw unieke persoonlijk identificeerbare informatie (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) doorgegeven aan de derde partij. NOVEL Clothing V.O.F. mag gegevens delen met vertrouwde partners om te helpen statistieke analyses uit te voeren, uw e-mail of post te verzenden; margin-bottom: 10px; klantenondersteuning te bieden of leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan NOVEL Clothing V.O.F., en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

NOVEL Clothing V.O.F. zal uw persoonsgegevens openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen zijn dat een dergelijke handeling nodig is om: te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd tegen NOVEL Clothing V.O.F. of de website, om de rechten of eigendom van NOVEL Clothing V.O.F. te beschermen en verdedigen, of om te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van NOVEL Clothing V.O.F. of het publiek te beschermen.

9. Gegevens onder EU GDPR
Hier bij NOVEL Clothing V.O.F. respecteren en waarderen we het recht op privacy. Wij zijn ook consumenten en weten dat het onze verantwoordelijkheid is om een bedrijf op te bouwen dat de privacy van consumenten beschermt. Onze diensten zijn ontworpen om de privacy en persoonlijke gegevens van consumenten te beschermen. NOVEL Clothing V.O.F. wordt beschouwd als een "gegevensverwerker" onder de richtlijnen van de GDPR. Onze klanten worden primair beschouwd als "gegevensverwerkers", en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan aanvullende privacy- of toestemmingsvereisten voor hun individuele use case.

10. Is het verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken?
Wanneer je een account aanmaakt op de website of gebruik maakt van onze diensten van Novel Kleding vof, ga je akkoord met onze algemene voorwaarden, er ontstaat een contract tussen jou en ons. Om onze verplichtingen onder dat contract te kunnen uitvoeren, moeten we de verstrekte informatie verwerken. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn. We kunnen deze gebruiken om: uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden, onze diensten te leveren, suggesties/advies over onze diensten te geven. NOVEL Clothing V.O.F. verwerkt deze informatie op basis van het feit dat er een overeenkomst tussen ons bestaat, of dat u ons heeft verzocht de informatie te gebruiken voordat we een wettelijke overeenkomst aangaan.
Daarnaast kunnen we deze informatie op een algemene manier aggregeren en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om onze prestaties te controleren met betrekking tot een bepaalde dienst die we leveren. Als we het voor dit doel gebruiken, zal u als individu niet persoonlijk identificeerbaar zijn. NOVEL Clothing V.O.F. zal deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of door een van beide partijen wordt beëindigd onder de voorwaarden van het contract.

Wanneer u onze producten in onze fysieke winkels koopt, hoeft u geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u er echter voor kiest om een digitaal ontvangstbewijs te ontvangen, is het verplicht om uw e-mailadres op te geven, anders kunnen we u het digitale ontvangstbewijs niet toesturen.

11. Persoonlijke identificatiegegevens van uw browse-activiteit
Informatie over uw computer hardware en software kan automatisch worden verzameld door NOVEL Clothing V.O.F. Deze informatie kan uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en verwijzende website adressen bevatten. Deze informatie wordt gebruikt om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de NOVEL Clothing V.O.F. website.
Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina's en andere toestemmingen op onze website worden geregistreerd. NOVEL Clothing V.O.F. registreert informatie zoals uw geografische locatie, uw internet service provider en uw IP adres. We registreren ook informatie over de software die u gebruikt om onze website te bekijken, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie. NOVEL Clothing V.O.F. gebruikt deze informatie in geaggregeerde vorm om de populariteit van de webpagina's op onze website te beoordelen en hoe we presteren bij het leveren van content aan u. Indien gecombineerd met andere informatie, zodat we meer over u weten van eerdere bezoeken. De gegevens kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent aangemeld bij onze website.

12. Informatie die we met uw toestemming verwerken
Door bepaalde handelingen wanneer er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u op onze website surft of ons vraagt om u meer informatie te geven over ons bedrijf, inclusief onze diensten, geeft u ons toestemming om informatie te verwerken die persoonsgegevens kan zijn.
12.1 Waar mogelijk streven wij ernaar uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen in te stemmen met het gebruik van onze cookies.

12.2 Soms geeft u impliciet toestemming, bijvoorbeeld wanneer u ons een bericht per e-mail stuurt waarop u redelijkerwijs een antwoord van ons mag verwachten.

12.3 Behalve wanneer u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor een specifiek doel, gebruiken wij uw gegevens op geen enkele wijze waardoor u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. NOVEL Clothing V.O.F. kan de informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om klasse-informatie te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te controleren.

12.4 Indien u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, kunnen wij van tijd tot tijd uw naam en contactgegevens doorgeven aan geselecteerde partners waarvan wij denken dat zij diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou kunnen vinden.

NOVEL Clothing V.O.F. blijft uw gegevens op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of totdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen op info@novelthebrand.com. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u niet langer gebruik kunt maken van onze website of onze diensten.

13. Informatie die we verwerken met het oog op gerechtvaardigde belangen
NOVEL Clothing V.O.F. kan informatie verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, voor jou of voor ons, om dit te doen. Wanneer we jouw informatie op deze basis verwerken, nemen we zorgvuldig in overweging:
13.1 Of hetzelfde doel ook op een andere manier kan worden bereikt

13.2 Of verwerking (of niet verwerken) jou schade kan berokkenen

13.3 of u van ons zou verwachten dat wij uw gegevens verwerken en of u het in het algemeen redelijk zou vinden om dit te doen.

Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld op deze basis verwerken voor:

13.4 Het bijhouden van gegevens voor de juiste en noodzakelijke bedrijfsadministratie

13.5 Reageren op ongevraagde communicatie van u waarop u naar onze mening een reactie zou verwachten

13.6 Het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van een partij

13.7 Verzekeren tegen of inwinnen van professioneel advies dat nodig is om organisatorische of bedrijfsrisico's te beheren

13.8 Uw belangen beschermen wanneer wij van mening zijn dat wij daartoe verplicht zijn

14. Hoe delen we de informatie?
We kunnen uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, als volgt delen:
14.1 Dienstverleners

We kunnen de informatie die we verzamelen bekendmaken aan externe verkopers, dienstverleners, aannemers of agenten die namens ons functies uitvoeren.

14.2 Bedrijfsoverdrachten

Als we worden overgenomen door of fuseren met een andere organisatie, als substantieel al onze activa worden overgedragen aan een andere organisatie, of als onderdeel van een faillissementsprocedure. We kunnen de informatie die we hebben verzameld overdragen aan de andere organisatie.

14.3 Als reactie op een juridisch proces

We kunnen ook informatie openbaar maken die we verzamelen om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of ander juridisch proces, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding.

14.4 Om ons en anderen te beschermen

We kunnen de informatie die we verzamelen ook openbaar maken wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van personen, schendingen van onze Servicevoorwaarden of dit beleid te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in een rechtszaak waarbij NOVEL Clothing V.O.F. betrokken is.


15. Cookiesbeleid in het kader van GDPR-naleving
De website van NOVEL Clothing V.O.F. maakt gebruik van cookies. Deze worden geplaatst door software die op onze servers draait en door software van derden wiens diensten wij gebruiken. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, vragen we je of je wilt dat we cookies gebruiken. Als u ervoor kiest om ze niet te accepteren, zullen we ze niet gebruiken voor uw bezoek, behalve om te registreren dat u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik ervan voor welk doel dan ook. Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken of als u het gebruik ervan verhindert via uw browserinstellingen, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

16. Waarom gebruiken we cookies op onze website?
Cookies zijn stukjes informatie die de website overbrengt naar de harde schijf van de computer van een individu om ze bij te houden. Cookies maken de navigatie gemakkelijker, zoals het opslaan van je wachtwoorden en voorkeuren. Deze cookies zijn voorbehouden aan onze website en worden niet gebruikt door andere partijen. NOVEL Clothing V.O.F. gebruikt cookies op de volgende manieren: om bij te houden hoe je onze website gebruikt, om te registreren of je bepaalde berichten hebt gezien die wij op onze website tonen en om je ingelogd te houden (als je een account hebt).
De informatie die we van deze cookies ontvangen, wordt gebruikt om:

16.1 ons te helpen u en de account die u bij ons hebt te identificeren

16.2 U te informeren over diensten en/of evenementen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn, indien u ermee hebt ingestemd dat wij contact met u opnemen voor dergelijke doeleinden.

16.3 Ons in staat stellen onze website en diensten te evalueren, verbeteren en ontwikkelen

16.4 u te informeren over wijzigingen aan onze website en diensten

16.5 Uw ervaring aanpassen

16.6 Problemen oplossen en geschillen oplossen

16.7 Fouten, fraude en andere laakbare activiteiten te ontdekken en ons ertegen te verdedigen

17. Advertenties van derden op onze website
Derden kunnen adverteren op onze website. Daarbij kunnen ze technologie gebruiken die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven. Ze kunnen ook andere technologie gebruiken zoals cookies of JavaScript om de inhoud te personaliseren en de prestaties van hun advertenties te meten. NOVEL Clothing V.O.F. heeft geen controle over deze technologieën of de gegevens die deze partijen verkrijgen. Dienovereenkomstig dekt dit privacybeleid niet de informatiepraktijken van deze derden.

18. Analyses door derden
We gebruiken geautomatiseerde apparaten en toepassingen, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze website te evalueren. We kunnen ook andere analytische middelen gebruiken om onze prestaties te analyseren. We gebruiken deze hulpmiddelen om ons te helpen onze diensten, prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze entiteiten kunnen traceringstechnologieën gebruiken om hun diensten uit te voeren.

19. Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, bewaart NOVEL Clothing V.O.F. je persoonlijke gegevens alleen zolang als dat nodig is voor ons: om je de diensten te leveren waar je om hebt gevraagd, om te voldoen aan andere wetgeving, inclusief voor de periode die wordt geëist door onze belastingdienst, om een claim of verdediging in de rechtbank te ondersteunen.

20. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
E-mail wordt niet erkend als een veilig communicatiemedium. Daarom verzoeken wij u om geen privé-informatie per e-mail naar ons te sturen. Dit is echter wel toegestaan, maar op eigen risico. Sommige informatie die je op onze website invult, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. NOVEL Clothing V.O.F. kan softwareprogramma's gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die onder andere worden gebruikt om het aantal bezoekers aan de verschillende secties van onze website te bepalen, welke informatie het meest en minst interessant is, om technische ontwerpspecificaties te bepalen en om systeemprestaties of probleemgebieden te identificeren. Voor de beveiliging van de website en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers. We gebruiken softwareprogramma's om het netwerkverkeer te controleren om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen, of anderszins schade te veroorzaken, te identificeren. We beveiligen uw persoonlijke gegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

21. Naleving van de wet
Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de Nederlandse wet van Amsterdam en elk land waar we zaken willen doen, inclusief de Europese Unie onder de GDPR. Als je denkt dat het niet voldoet aan de wet van jouw rechtsgebied, dan horen we dat graag van je. Uiteindelijk is het echter jouw keuze of je onze website wilt gebruiken.

22. Verwijdering van uw informatie
Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@novelthebrand.com. Houd er rekening mee dat dit de service die wij u kunnen bieden kan beperken.

23. Wijzigingen
NOVEL Clothing V.O.F. behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid of ons privacybeleid. We zullen het bijgewerkte beleid op onze website plaatsen en we raden je daarom aan deze pagina van tijd tot tijd te bekijken.

Laatste datum voor wijziging: Januari 2024

VRAGEN

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

info@novelthebrand.com